Type
Web site contribution
Title
Neoliberalisme (Interview)
In
Neoliberalisme.nl
Author(s)
Abstract
NL
1st lines: ‘Politici die normatief zijn, worden meer vertrouwd’ De Brit Colin Hay (1968) is hoogleraar politicologie in Parijs, waar hij toekomstige beleidsmakers lesgeeft. Hij is een veelgevraagd commentator over de Brexit, schreef een boek over de vraag waarom veel mensen politiek haten en hoe het komt dat depolitisering dat alleen maar verergert. ‘Politici moeten niet zeggen: vertrouw me, want ik ben een competente bestuurder, maar: dit zijn mijn waarden en vanuit die waarden oordeel ik over problemen en beleid.’ In uw boek Why we hate politics (2007) stelt u dat politici gedemoniseerd worden omdat veel wetenschappelijk onderzoek naar politiek de impliciete aanname hanteert dat politici alleen maar voor hun eigenbelang opkomen. Hoe zit dat precies? Veel politicologische verklaringen voor politiek gedrag berusten op economische theorieën die ervan uitgaan dat individuen altijd hun eigenbelang nastreven. Dat moedigt negatief denken over politieke elites aan. Als politici alleen maar hun eigenbelang nastreven, dan maakt dat het moeilijk om in publieke goederen te geloven. Zeggen dat je opkomt voor het publieke belang wordt gezien als een teken van onoprechtheid.

BIBLIOGRAPHIC QUOTE
EXPORT