Type
Article
Title
Misja: eksmisja. O demagogii w polityce lokalnych władz w Europie wobec Romów
Translated title
Mission: eviction. The demagoguery in the Roma policies of European local authorities
In
Dialog (Pheniben)
Editor
PL
Number
10
Pages
88 - 93 p.
ISSN
14253496
Keywords
Local Policies, Europe, Roma, Welfare State, Eviction, Urban Sociology
Abstract
PL
G W całej Europie likwidowane są obozowiska i prowizoryczne miasteczka romskich imigrantów. G Dlaczego władza tak ochoczo ucieka się do eksmisji? G Dlaczego – zamiast rozwiązać problem – wybiera rozwiązanie siłowe!? Likwidacje obozowisk romskich, ustawiczne i cykliczne, gwałcą prawa i god- ność ludzką. Eksmitowanym nie daje się żadnej alternatywy, żadnych ofert mieszkaniowych. Akcje te nie dość, że zubażają politykę, redukując ją do poziomu demagogii, to jeszcze utrwalają stereotypy na temat Romów. Nie będę się tu koncentrował na kwestii naruszania praw człowieka. Skupię się natomiast na politycznych i kulturowych skutkach eksmisji, aby - w kon- kluzji - przytoczyć przykłady postępowania wobec Romów opartego na zrozumieniu i solidarności.

BIBLIOGRAPHIC QUOTE
EXPORT