Type
Article
Title
Od Wschodu do Zachodu
Translated title
From the East to the West. Social and Institutional Dimensions in Roma Migrations
In
Dialog (Pheniben)
Editor
PL
Number
1
Pages
8 - 21 p.
ISSN
14253496
Keywords
Roma, Migration, Sociology, Italy, Stereotypes, European Policies, Minority, Anti-Discrimination
Abstract
PL
Poważne trudności ekonomiczne okresu transformacji, z jakimi borykały się kraje Europy Wschodniej, pojawienie się i wzmocnienie partii ultranacjonalistycznych oraz poszerzenie się granic Unii Europejskiej o kolejne państwa ze Wschodu – to tylko niektóre z przyczyn nowo powstałych ruchów migracyjnych ze wschodu na zachód Europy. Wśród przemieszczających się obywateli znaleźli się również Romowie. Migracja tej grupy etnicznej w ciągu ostatnich 15 lat zaalarmowała wiele państw i społeczeństw Starego Kontynentu. Za to wielu polityków z Europy Zachodniej wykorzystało to zjawisko do swoich celów – najpierw na gruncie lokalnym, a przez ostatnie 6-7 lat także na krajowym.

BIBLIOGRAPHIC QUOTE
EXPORT