Type
Partie ou chapitre de livre
Titre
Předmluva - Pohyb a začlenění
Dans
Pohyb a začlenění. Francouzská perspektiva
Éditeur
Prague : SLON Studijní texty
Pages
7 - 11 p.
ISBN
9788074191848
Résumé
FR | EN
Christian Lequesne, profesor na Science Po v Paříži a přední francouzský odborník na politické vědy, se v předmluvě k úvodu knihy Pohyb a začlenění vyslovuje k migrační situaci ve Francii. Francie je země s bohatou zkušeností přijímání generací přistěhovalců, z nichž si již mnozí nekladou otázku svého vlastního původu, jelikož sami sebe považují za plnohodnotné Francouze. Lequesne zmiňuje koncepci občanství spočívající v přijetí laických principů republiky, která celým generacím přistěhovalců usnadnila integraci do francouzské společnosti. Zároveň ale také upozorňuje na možná úskalí spojená s nelegální migrací a na narůstající otevřené požadavky práva na vlastní specifičnost některých přistěhovalců (viz šátky ve školách u muslimských dívek apod.), jež vyvolávají ve francouzské společnosti vášnivé debaty.

CITATION BIBLIOGRAPHIQUE
EXPORT